Monika Krikštopaitytė

(…)Kitoje gatvės pusėje buvo Laisvydės Šalčiūtės „Šviečiančios moterys“ – aštuoni išskirtinių moterų portretai. Pavadinime žodis „šviečiančios“ atsirado visai ne todėl, kad portretai išeksponuoti ant šviesdėžių, o todėl, kad vaizduojamos visuomenės veikėjos ir kūrėjos, kurios buvo savo aplinkos šviesuliais. Visos jos drąsios, laužiusios savo laiko normas ir daug pasiekusios. Gaila tik vieno – kad ne visa gatvė nuo viršaus iki apačios buvo nukabinėta įkvepiančiomis asmenybėmis, nes jos švyti labiau nei stadiono prožektoriai. Portretus tarpusavyje jungė antrame plane paklotas Vilniaus žemėlapis. Menininkei buvo svarbu, kad per jas visas kaip jungianti gysla tekėtų Neris. Anot Laisvydės, vandenynų tyrinėtojas Jacques’as-Yves’as Cousteau yra sakęs, jog vanduo – tobuliausias meilės simbolis.
Idėja atkreipti dėmesį į ryškias ir įtakingas moteris nėra nauja (buvo perrašinėjama net meno istorija) ir jau susilaukė kritikos kaip bandymas patekti į vyrų sistemą, kas iš esmės turėtų reikšti paklusimą. Šalčiūtės „Šviečiančios moterys“ įgauna kitokią (nei oponavimo) prasmę šviesos festivalio kontekste. Ir Marija Gimbutienė, ir Karen Blixen, ir kitos herojės pristatomos kaip turėjusios drąsos būti ryškios. Tokių asmenybių retumas yra dabartinės lyčių sistemos rezultatas. O jų lyginimas su šviesuliais – nuoroda, kad gyvename šiokioje tokioje prietemoje. Kita vertus, susierzinimas, kad viešoje reprezentacijoje piktybiškai ignoruojamos svarbios moterys, nuolat kybo ore. Laisvydė talentingai suformulavo ir patraukliai įgyvendino mums visoms įkyrią mintį.(…)

SEPTYNIOS MENO DIENOS,  2007-11-16 nr. 777
Iš straipsnio “Turistai savame mieste”
Tarptautinis šviesos festivalis „LUX“ Vilniuje

2007 instaliacija 1
2007 instaliacija 1
2007 instaliacija 2
2007 instaliacija 2
2007 instaliacija 3
2007 instaliacija 3
2007 instaliacija 4
2007 instaliacija 4
2007 instaliacija 5
2007 instaliacija 5
2007 instaliacija 6
2007 instaliacija 6
2007 instaliacija 7
2007 instaliacija 7
2007 instaliacija 8
2007 instaliacija 8
2007 instaliacija 9
2007 instaliacija 9
2007 instaliacija 10
2007 instaliacija 10
2007 instaliacija 11
2007 instaliacija 11
2007 instaliacija 12
2007 instaliacija 12