Natiurmortas su pasivertimais / Still-life With Miraculous Turnings
Natiurmortas su pasivertimais / Still-life With Miraculous Turnings
Natiurmortas su kinietišku indu / Still-life With Chinese Dish
Natiurmortas su kinietišku indu / Still-life With Chinese Dish
Naktis/Night. Colour linocut
Naktis/Night. Colour linocut
Pagrobimas / Kidnaping
Pagrobimas / Kidnaping
Devynios moterys / Nine Women
Devynios moterys / Nine Women
Prie vandenų / Near the Water
Prie vandenų / Near the Water
Einanti / Walking
Einanti / Walking
Dvi sėdinčios / Two Sitting
Dvi sėdinčios / Two Sitting
Natiurmortas su gėlėmis / Still-life With Flowers
Natiurmortas su gėlėmis / Still-life With Flowers
Katė / Cat
Katė / Cat
Natiurmortas su gulbėmis / Still-life With Swans
Natiurmortas su gulbėmis / Still-life With Swans
Arkliukai / Little horses
Arkliukai / Little horses
Lietus / Rain
Lietus / Rain